Deutsch Polnisch Russisch 
 

„Na szczęście jesteśmy zjednoczeni” Spotkanie dyskusyjne z dr. Hansem-Gertem Pötteringiem

20.01.2017

Spotkanie, zorganizowane przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej i Fundację Konrada Adenauera, rozpoczęła przewodnicząca OSMN. Krystyna Płocharska serdecznie powitała licznie zgromadzonych gości i przekazała słowo dr hab. Izabeli Lewandowskiej, prof. UWM, która była moderatorem tej wnikliwej i tak bardzo aktualnej dyskusji dotyczącej współczesnych problemów UE.

Podczas spotkania dr Hans-Gert Pöttering wielokrotnie podkreślał potrzebę jednoczenia się w obliczu problemów, które w ostatnich latach zachwiały europejskim ładem bezpieczeństwa. Zaznaczał on, iż tylko wspólnie możemy bronić naszych najważniejszych wartości, tj. godności człowieka, wolności, porządku prawnego. Natomiast wielokulturowość winna być naszym atutem – należy jednoczyć się w różnorodności, gdyż poprzez to pierwsze bronimy tego drugiego.

Zapytany o problem tolerancji w Europie odpowiada, że największym wyzwaniem XXI wieku stają się uchodźcy. „Nie możemy ubóstwa państw trzeciego świata rozwiązywać na kontynencie europejskim – wyjaśnia – Należy ochraniać zewnętrzne granice UE. Chodzi tutaj także o ochronę ludzi, którzy są nielegalnie przemycani i giną po drodze. To nie może przebiegać w taki sposób. Jednocześnie UE musi być otwarta dla ludzi, którzy są prześladowani – dodaje - Z drugiej zaś strony nie możemy przyjąć wszystkich imigrantów ekonomicznych, ponieważ nasze możliwości są ograniczone. Trzeba pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują, są prześladowani, proszą o azyl – konstatuje.

Dr Hans-Gert Pöttering prezentuje ważną myśl dotyczącą tożsamości, szczególnie istotną dla mniejszości narodowych. Wskazuje on na potrzebę podtrzymywania swojej świadomości jednocześnie na trzech płaszczyznach - od „małej ojczyzny” poprzez poczucie wspólnoty narodowej do tożsamości europejskiej. Równomierne współistnienie tych trzech wymiarów tożsamości uchroni nas - jego zdaniem - od destrukcyjnych nacjonalizmów i szowinizmów.

To wieczorne spotkanie w duchu wielokulturowej jedności zakończył swoim przemówieniem doradca marszałka sejmiku warmińsko-mazurskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Wiktor Marek Leyk oraz dr Alexander Bauknecht, który zapoznał gości z prężną kulturalno-naukową działalnością OSMN.

Podczas spotkania prowadzona była sprzedaż książki, zaś dalszą dyskusje goście mogli kontynuować przy lampce wina.

Przedpołudniem dr Hans-Gert Pöttering zawitał do wykładowców i studentów UWM w Starej Kotłowni, zaś poprzedniego dnia odwiedził gdańszczan na podobnym spotkaniu dyskusyjnym związany z jego najnowszą publikacją.

ROKSANA TCHÓRZ

 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren