Deutsch Polnisch Russisch 
 

Odbudowa zamku w Sztynorcie

Z biuletynu informacyjnego rozsyłanego drogą internetową przez Stowarzyszenie Wspierające Sztynort, grudzień 2009:

30.11.2009 podpisano w Warszawie umowę, zgodnie z którą firma TIGA S.A., polska spółka, do której należy pałac w Sztynorcie przechodzi na własność Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (PDS). Z niniejszejumowy darowizny wynika, że prawny obowiązek ocalenia i odremontowania pałacu przejęła na siebie Niemiecko-Polska Fundacja z siedzibą w Warszawie. Jedynie poprzez darowiznę na rzecz Niemiecko-Polskiej Fundacji można było ostatecznie zawrzeć umowę darowizny z TIGA S.A. Przewidzianemu przejęciu spółki przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS), która od czerwca 2009 r. prowadziła z TIGA bardzo żmudne negocjacje warunków umowy, stał na przeszkodzie fakt, że Fundacja, której siedziba znajduje się w Niemczech, potrzebowała pisemnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, którą można było otrzymać uzbroiwszy się jedynie w dużo cierpliwości.

Mehr lesen

Z biuletynu informacyjnego rozsyłanego drogą internetową przez Stowarzyszenie Wspierające Sztynort, grudzień 2009:

30.11.2009 podpisano w Warszawie umowę, zgodnie z którą firma TIGA S.A., polska spółka, do której należy pałac w Sztynorcie przechodzi na własność Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (PDS). Z niniejszej umowy darowizny wynika, że prawny obowiązek ocalenia i odremontowania pałacu przejęła na siebie Niemiecko-Polska Fundacja z siedzibą w Warszawie. Jedynie poprzez darowiznę na rzecz Niemiecko-Polskiej Fundacji można było ostatecznie zawrzeć umowę darowizny z TIGA S.A. Przewidzianemu przejęciu spółki przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS), która od czerwca 2009 r. prowadziła z TIGA bardzo żmudne negocjacje warunków umowy, stał na przeszkodzie fakt, że Fundacja, której siedziba znajduje się w Niemczech, potrzebowała pisemnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, którą można było otrzymać uzbroiwszy się jedynie w dużo cierpliwości.

Ród Lehndorffów, którego Sztynort do 1945 r. był rodzinną siedzibą i którego ostatni

dziedzic Sztynortu, Heinrich von Lehndorff, stracił swe życie 20 lipca 1944 r. działając w ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, życzy sobie aby dworek był w przyszłości wykorzystywany w celach publiczno-kulturalnych. Intencja użytku publicznego jest zapisana w umowie darowizny i powinny zostać aktywnie zrealizowana za pośrednictwem Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury oraz Stowarzyszenia Wspierającego Sztynort. Władze regionalne i lokalne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mając na względzie interesy regionu zgodziły się na ratowanie zamku w Sztynorcie i jego użytkowanie w celach publicznych a także zobowiązały się do wsparcia tej inicjatywy.

Ponieważ zamek w Sztynorcie jest w dużym niebezpieczeństwie - grozi częściowym zawaleniem się - kolejnym krokiem mają być działania konieczne do zabezpieczenia budynku. Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) przyznał DPS na ten cel ze swojego budżetu na rok 2009 prawie 60.000 €. Prace, które obejmują głównie wzniesienie tymczasowego dachu nad centralną częścią budowli, wsparcie cennych belek stropowych z barokową polichromią oraz za zabudowanie powstałych ubytków za pomocą adekwatnych materiałów powinny się rozpocząć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Przygotowania do realizacji tych kroków już trwają.

W ten sposób położono podwaliny pod "Projekt Sztynort". Dzięki nowemu właścicielowi Sztynort spełnia kryteria uzyskania wsparcia, co pozwala na wnioskowanie publicznych środków finansowych. Jeśli chodzi o wielkie przedsięwzięcie ratowania zamku w Sztynorcie, to Polsko-Niemiecka Fundacja nie może być zdana jedynie na pomoc Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury oraz Związku Wspierająceg, lecz pilnie potrzebuje także zainteresowania, zaangażowania i nie tylko finansowego ale również każdego innego wsparcia ze strony jak największego grona miłośników, osób wspierających to dzieło i darczyńców.

Oprócz Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury Związek Wspierający upatruje swoje najważniejsze zadanie w doprowadzeniu i zorganizowaniu tego wsparcia. W tym celu Związek przekształcił się w pierwszej połowie 2010 roku w Stowarzyszenie Wspierające Sztynort. W celu wsparcia Stowarzyszenia istnieje możliwość ofiarowania darowizny na odbudowę zamku w Sztynorcie dokonując przelewu internetowego: https://www.ssl-id.de/www.deutsch-polnische-stiftung.de/spenden.php i już jako członek Stowarzyszenia mieć udział w rekonstrukcji pałacu. Członkowie Stowarzyszenia Wspierającego Sztynort otrzymali na koniec roku rozliczenie w formie bilansu finansowego Stowarzyszenia za rok 2009 i plan przedsięwzięć na rok 2010.

Osoba kontaktowa:

Dr Bettina Bouresh
Gut Fronhof Freimersdorf
50259 Pulheim
tel. kom.: +49 177 666 7 900
adres e-mail: bettina.bouresh@yahoo.de

Treppenbaus 2007 (Kilian Heck)
Treppenhaus 2007 (Kilian Heck)
Treppenhgaus 2007 (Kilian Heck)
Wandmalerei 2007 (Kilian Heck)
Wandmalerei 2007 (Kilian Heck)
Ausgelagerte Decken 2009 (Kilian Heck)
Innerer Zustand 2007 (Kilian Heck)
Spendenbitte 2012 (Frederik Blattgerste)
 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren