Deutsch Polnisch Russisch 
 
Link ber Facebook senden
Seite twittern
 

Chrzanowo

31.08.1933 r. pierwotną nazwę miejscowości Chrzanów zmieniono na "Kalkofen".


W niedalekiej przeszłości były cmentarz ewangelicki doprowadzono do należytego porządku a w 1998 objęto go ochroną zabytków. Znacząco zaangażowane w te działania było założone w 1995 r. „Towarzystwo promocji niemieckich dóbr kultury w Chrzanowie.” pod honorowym przewodnictwem Reinharda Dondera. Po odrestaurowaniu i oddaniu do użytku cmentarza ma on także służyć jako miejsce spotkań i park.. W maju 2002 r. w ceremonii z udziałem przedstawicieli miasta powiatowego, powiatu i Urzędu Ochrony Zabytków uczczono przywrócenie cmentarzowi dawnej świetności w obecności wielu byłych mieszkańców wsi

Na założonym w połowie XIX w. cmentarzu parafialnym odkryto 32 zrujnowane groby, w tym groby dwóch rosyjskich i niemieckich żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej. Z innego cmentarza przeniesiono tutaj szczątki kolejnych 7 poległych. W centralnym miejscu cmentarza znajduje się pomnik upamiętniający zmarłych, obok ławeczki oraz stolik wykonany z głazów narzutowych. Ponadto jako symbol pojednania zostały tutaj zasadzone dwie płaczące wierzby, jedna z Republiki Federalnej Niemiec i jedna z Polski.

W 2007 r przy drodze wjazdowej do wsi ustawiono kamień z napisem w języku polskim i niemieckim. Na 250-kilogramowym głazie narzutowym znalezionym w okolicy wyryto inskrypcję podając rok 1473, z którego pochodzi pierwsza wzmianka o wsi zapisana w dokumentach, oraz jej nazwy: Chrzanowo, Chrzanowen i Kalkofen.

Znajdujący się na wsi budynek szkoły jest siedzibą wspólnoty wyznania grecko-prawosławnego.

Stein der Aussöhnung (Reinhard Donder, 2012)
 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren